SKAPA BALANS MED FENG SHUI

Den flertusenåriga österländska läran feng shui används med fördel både i hemmet och på jobbet för att både skapa harmoni och balans och för ett ökat välbefinnande och mer energi. Den här föreläsningen syftar till att skapa just mer energi, harmoni och ett hem och en arbetsplats som du verkligen trivs i och kan komma till din fulla rätt. Inspireras av hur feng shui kan låta den miljö du vistas i bli mer inspirerande och fri från störning – det här kommer ni att lära er:

  • Hur man rensar i röran för att frigöra energi
  • Motivation till att själv komma igång med rensningen för att trivas bättre i hemmet eller på arbetsplatsen
  • Varför Feng Shui är så framgångsrikt.

För mer information om upplägg och för att få ett kostnadsförslag, kontakta mig här →