TANKA DINA TANKAR

Varför gör vi som vi gör och varför reagerar vi så starkt i vissa situationer? Att kunna tanka
sina tankar med det som ger bättre välbefinnande, mer ork och energi – är en utmaning för många av oss. Vi kan inte påverka allt som händer i vår omgivning, men vi har faktiskt förmågan att bestämma hur vi väljer att hantera situationer och andras handlingar. Det krävs förstås träning, men vinsterna är stora när vi lär oss att agera efter hur vi själva vill må, jämfört med att reagera utan betänketid. Hur vi upplever en situation handlar väldigt mycket om vilket tillstånd vi befinner oss i. När vi tankar våra tankar rätt och när vi börjar kommunicera tydligare och väljer ord som är förankrade i oss själva, kommer livet bli mycket enklare.

Den här föreläsningen kommer att göra deltagarna mer medvetna om samband mellan tanke, känsla och tillstånd. När vi blir medvetna om hur vi med rätt tankar och rätt tillstånd kan få fram vårt bästa jag, då kommer såväl vårt välbefinnande och klimatet på arbetsplatsen att förbättras.

För mer information om upplägg och för att få ett kostnadsförslag, kontakta mig här →